Oh! Mai Mai!LT

Be kašto nebus rašto

(liaudies išmintis)