bubbleboddyLT light

rašto galo nerasi

(liaudies išmintis)