COM4t Sans Medium-LT

Kas skaito rašo, duonos neprašo

(liaudies išmintis)