Oh! Mai Mai!LT

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)