ReeperbahnLT

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

kurkku

www.roci.lt

2009

pastraipa