Janinos juosta

iš rašto nė velnio neišmesi

(liaudies išmintis)

tictactoe

2009

pastraipa