Janinos juosta

Koks kraštas, toks ir raštas

(liaudies išmintis)

Nikodecs

www.glukfonts.pl

2012

pastraipa

parsisiųsti