KontrapunktLT

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

pewpew

2014

pastraipa

parsisiųsti