Janinos juosta

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

Alfon Italic

Terminal Design Inc.

2003

pastraipa

parsisiųsti