GreyscaleBasic-LT

Be kašto nebus rašto

(liaudies išmintis)

Alfon

Terminal Design Inc.

2003

pastraipa

parsisiųsti