Janinos juosta

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

Esta Bold

Dino dos Santos

2007

pastraipa

parsisiųsti