bubbleboddyLT fat

Kas skaito rašo, duonos neprašo

(liaudies išmintis)

Genre Bold

František Štorm

2000

pastraipa

parsisiųsti