KontrapunktLT

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

Giacomo Black Italic

Terminal Design, Inc.

0000

pastraipa

parsisiųsti