Janinos juosta

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

Giorgio Italic

Schwartzco

2007

pastraipa

parsisiųsti