KontrapunktLT

iš rašto nė velnio neišmesi

(liaudies išmintis)

Interviu

2005

pastraipa

parsisiųsti