GreyscaleBasic-LT

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

Muse

2011

pastraipa

parsisiųsti