COM4t Nuvu Regular-LT

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

Oksana Light

Andrij Shevchenko

2007

pastraipa

parsisiųsti