Schlangen schriftas

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

Vox Light

Patrick Griffin, Rebecca Alaccari

2007

pastraipa

parsisiųsti