Five MinutesLT

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

PresidentGasLT

Ray Larabie

1997

pastraipa

parsisiųsti