Janinos juosta

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

Moondog thirtyLT Bold

Graham Meade & Apostrophe

2001

pastraipa

parsisiųsti