KontrapunktLT

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

Oh! Mai Mai!LT

Jorge Artola, 2010

0000

pastraipa

parsisiųsti