Beautiful LT

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

ChampagneLT

0000

pastraipa

parsisiųsti