Janinos juosta

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

Aller Display

Dalton Maag Ltd

2009

pastraipa

parsisiųsti