bubbleboddyLT light

Ką rašalas parašo, to ir kirviu neištašo

(liaudies išmintis)

Autorius: Indrė Klimaitė