bubbleboddyLT light

Kas skaito rašo, duonos neprašo

(liaudies išmintis)

Autorius: Rapolas Vosylius