ReeperbahnLT

Gerai audėjai ir drobė raštais išeina

(liaudies išmintis)