Janinos juosta

Be kašto nebus rašto

(liaudies išmintis)