Beautiful LT

iš rašto nė velnio neišmesi

(liaudies išmintis)