Oh! Mai Mai!LT

Kas skaito rašo, duonos neprašo

(liaudies išmintis)