COM4t Sans Medium-LT

Rankų raštas, kojų paštas

(liaudies išmintis)