Oh! Mai Mai!LT

rašto galo nerasi

(liaudies išmintis)