Janinos juosta

rašto galo nerasi

(liaudies išmintis)